PIRELLI

Internal marketing, campagne di recruitment internazionali, video, materiali di comunicazione